Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

A hitelesítési eljárások díjait a honlapunk, “Konzuli díjak” menüpontjában találja.

 

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

1, Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés.

Mit hozzon magával?

Érvényes útlevelet vagy személyazonosító igazolványt, vagy vezetői engedélyét.

Figyelem! A fent felsorolt okmányok fénymásolatának bemutatását nem tudjuk elfogadni!

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie.


Az aláírás hitelesítésének konzuli díja aláírásonként fizetendő. A díjat a honlapunkon a „Konzuli díjak” rész, IV. pontjában találhatják meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 


2, Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGI FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a nálunk kezdeményezésre került ügyekhez kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (http://www.offi.hu/).

 

3, Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése
Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. 

Postán benyújtott kérelem esetén a konzuli díjat „Embassy of Hungary” névre kiállított „Money Order”-ben kell fizetnie, s az irat visszaküldése céljából megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot kell csatolnia.


Postán továbbított kérelem esetén kérjük telefonszámát és e-mail címét is feltüntetni! A postán benyújtott kérelem esetén kérjük, hogy az eredeti okiratot minden esetben küldje el.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.