Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

A magyar állampolgár a születési anyakönyv szerint őt megillető születési nevet, illetve a házassági anyakönyv szerint őt megillető házassági nevet viseli.
 

A névváltoztatási, névmódosítási kérelmek benyújthatóak a Főkonzulátuson, előzetes időpontfoglalást követően. Időpontot a Honlapunk Kezdő lapjának „Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez” menüpontban tud.

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére- az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi. Ezen eljárásban lehetőség van a Születési családi vagy a Születési utónév vagy egyszerre a Születési családi és utónév megváltoztatására is.

 

Figyelem! Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani.

Amennyiben azt szeretné, hogy az elkészült hatósági igazolást postázzuk az ön által megadott címre, úgy kérjük, hogy a kérelméhez csatoljon egy regisztrált postai borítékot, „Registered Mail”-t. Figyeljen arra, hogy a borítékon legyen rajta a „Signature on delivery?” matrica is, illetve kérjük, hogy azt előre címezze meg a saját részére.

Kiskorú nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Nagykorú gyermekére csak akkor, ha kifejezetten ezt kéri.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

 Mit hozzon magával?

 1. személyazonosításra alkalmas okmány (magyar útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély)
 2. Előre kitöltött kérelemnyomtatvány
 3. Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat (A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát is, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. Például az Ön családi nevének megváltoztatása az Ön kiskorú gyermekének a családi nevére is ki fog terjedni – amennyiben annak ellenkezőjét kifejezetten nem kéri, azaz az ő születési anyakönyvi kivonatát is csatolni kell, mivel a régi kivonat nem tartalmazza az új, megváltozott családi nevet)
 4. Eljárás díja, az összeget megtalálja a honlapunk „Konzuli díjak” menüpont alatt. Amennyiben nem először kerül sor a név megváltoztatására, az eljárási díj magasabb.

Nyomtatványok:

Névváltoztatási kérelem

 

Házassági névviselési forma megváltoztatása

Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik.  

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

Házasságban viselt név megváltoztatása


A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 
 

Mit hozzon magával?
 

 • Előre kitöltött kérelemnyomtavány
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • Eljárás díja, az összeget megtalálja a honlapunk „Konzuli díjak” menüpontjában Házassági név módosítása a házasság megszűnése után

A magyar állampolgárnak a válást követően is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével. 
 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Előre kitöltött kérelemnyomtatvány
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • Eljárás díja, az ősszeget megtalálja a honlapon a „Konzuli díjak” menüpontban

Nyomtatványok:

Adatlap házassági névviselési forma módosításához