Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" vagy  "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. Két lehetséges esete van: a magyar névről magyar névre, vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben felmerülő költség  konzuli közreműködési díjból (64 CAD), valamint igazgatási szolgáltatási díjból áll. Utóbbi összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

• Átutalás összege: 10.000.- Forint (nagykorú kérelmezőnként) - az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!

• Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: MANEHUHB • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

• Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét) 

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a konzulátuson. Az ezen felüli 64 CAD konzuli díjat debit/credit kártyával kell kiegyenlíteni a konzulátuson, a kérelem benyújtásakor. 

A névváltoztatási, névmódosítási kérelmek benyújthatóak a Főkonzulátuson, előzetes időpontfoglalást követően. Időpontot a Honlapunk Kezdő lapjának „Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez” menüpontban tud.

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére- az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi. Ezen eljárásban lehetőség van a Születési családi vagy a Születési utónév vagy egyszerre a Születési családi és utónév megváltoztatására is.

 

Figyelem! Amennyiben a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés.

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani.

Amennyiben azt szeretné, hogy az elkészült hatósági igazolást postázzuk az ön által megadott címre, úgy kérjük, hogy a kérelméhez csatoljon egy regisztrált postai borítékot, „Registered Mail”-t. Figyeljen arra, hogy a borítékon legyen rajta a „Signature on delivery?” matrica is, illetve kérjük, hogy azt előre címezze meg a saját részére.

Kiskorú nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Nagykorú gyermekére csak akkor, ha kifejezetten ezt kéri.

Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

 Mit hozzon magával?

 1. személyazonosításra alkalmas okmány (magyar útlevél, személyi igazolvány, vezetői engedély)
 2. Előre kitöltött kérelemnyomtatvány
 3. Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat (A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát is, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. Például az Ön családi nevének megváltoztatása az Ön kiskorú gyermekének a családi nevére is ki fog terjedni – amennyiben annak ellenkezőjét kifejezetten nem kéri, azaz az ő születési anyakönyvi kivonatát is csatolni kell, mivel a régi kivonat nem tartalmazza az új, megváltozott családi nevet)
 4. Eljárás díja, az összeget megtalálja a honlapunk „Konzuli díjak” menüpont alatt. 

Nyomtatványok:

Névváltoztatási kérelem

 

Házassági névviselési forma megváltoztatása

Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik.  

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

Házasságban viselt név megváltoztatása


A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. 

 

Mit hozzon magával?
 

 • Előre kitöltött kérelemnyomtavány
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.
 • Eljárás díja, az összeget megtalálja a honlapunk „Konzuli díjak” menüpontjában Házassági név módosítása a házasság megszűnése után

A magyar állampolgárnak a válást követően is lehetősége van a házassági neve módosítására a jogszabályban előírt névviselési formák választásának valamelyikével. 

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • Előre kitöltött kérelemnyomtatvány
 • Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat
 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat
 • Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • Eljárás díja, az ősszeget megtalálja a honlapon a „Konzuli díjak” menüpontban

Tisztelt Ügyfeleink, szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a közelmúltban történt jogszabályváltozásra tekintettel a jövőben azon kanadai anyakönyvi kivonatotokat, amelyek folyóírással kerültek kiállításra hiteles magyar nyelvű fordítással szükséges ellátni.

A vonatkozó jogszabály alapján hiteles fordításként  az alábbi személyek / cég által készített fordítás fogadható el hiteles fordításként.

S. Martin Gaudi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5542/

Gábor Klausz: https://atio.on.ca/paupress/profile/7081/      

Laszlo Prisinger: https://atio.on.ca/paupress/profile/5595/

Zita Szilagyi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5174/         

Hiteles magyar nyelvű fordítást kérhet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő irodától.

Az iroda honlapján online ajánlat kérésre is van lehetőség az alábbi linken: https://www.offi.hu/kalkulator/ajanlatkeres    

Fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a fordítás hiánya hiánypótlást, végső soron pedig az eljárás megszüntetését vonja maga után.

Nyomtatványok:

Adatlap házassági névviselési forma módosításához