Milyen esetben igényelhetek ideiglenes magánútlevelet?

Magyar állampolgár részére, annak kérelmére, hazatérés céljából, legfeljebb hat hónapig érvényes ideiglenes magánútlevelet állítunk ki ha:

külföldi tartózkodása során útlevele  megrongálódott, lejárt, elveszett vagy azt eltulajdonították,

ÉS a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki (a főkonzulátuson igényelt magánútlevelek általában 2 hónapon belül megérkeznek)

ÉS a kérelem megalapozott (bemutatja a kinyomtatott menetjegyfoglalását, igazolja utazásának sürgősségét).

 

Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen, előzetes időpont foglalási kötelezettség nélkül lehet benyújtani.

Mit kell magammal vinnem a kérelem benyújtásakor?

  1. Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük a személyazonosításra alkalmas bármilyen fényképes okmány bemutatását, születési anyakönyvi kivonatát. Az eltulajdonított útlevélről vagy személyazonosító igazolványról hivatalos jegyzőkönyvet kell kitölteni, a jegyzőkönyvet helyben biztosítjuk.

  2. Csatolni kell a kanadai rendőrségi iratot is, amennyiben ez rendelkezésre áll. Azaz amennyiben az úti okmányát eltulajdonították, vagy az elveszett, úgy mielőtt felkeresi a konzulátust, tegyen bejelentést a kanadai rendőrségen, mely bejelentésről készült jegyzőkönyvet be kell mutatnia a konzulátuson az ügyintézés során. Tapasztalataink szerint a konzuli körzetünkben illetékes rendőrhatósági szervek a bejelentésről készült rendőrségi jegyzőkönyvet nem adják ki a bejelentő részére, így elegendő a rendőrség pecsétjével ellátott igazolás, mely tartalmazza az elektronikus ügyszámot.

  3. Útlevél kiállításának díja, melyet megtalál a "Konzuli díjak" menüpontban


18 éven aluliak ideiglenes magánútlevél kérelme

Előbbiekben leírtakon túl szükséges:

a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;

mindkét szülő érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya (útlevél vagy személyi igazolvány);

mindkét szülő jelenléte az alábbiakban leírtak szerint:

A 18 év alatti kérelmezők esetében az előzőekben leírtakon túlmenően felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 18 éven aluli személy ideiglenes magánútlevél igénylésénél mindkét szülőnek meg kell jelennie a konzulátuson, vagy az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, magyarországi gyámhatóság , útlevélhatóság (okmányiroda) előtt.
 

Megfelel továbbá, ha a kérelem benyújtásakor az egyik szülő rendelkezik a megjelenni nem tudó szülő által kiállított hozzájáruló nyilatkozatával, melyet tiszteletbeli konzul, vagy a főkonzulátus által ismert közjegyző hitelesített, vagy a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik. A szülői nyilatkozatot letöltheő: Szülői hozzájáruló nyilatkozat, valamint a honlap ''Letölthető nyomtatványok'' menüpontjából is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közjegyző aláírása és pecsétje a külképviselet további ún. diplomáciai felülhitelesítésére szorul, amelynek konzuli díja külön fizetendő (a felülhitelesítésért fizetendő összeget a díjtáblázatban találják meg). A közjegyzői aláírás-hitelesítéstől és a külképviseleti felülhitelesítési díjtól nem tudunk eltekinteni. Az aláírás-hitelesítés a közjegyző hivatalos pecsétje nélkül nem fogadható el!
 

Az ideiglenes magánútlevél Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazáshoz nem használható, ahhoz a végleges útlevél, vagy személyazonosító igazolvány szükséges. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda), vagy jegyzőnél.

Az ideiglenes útlevél kiállításának díja megtalálható a "Konzuli díjak" menüpontban.