Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

http://ifr.mfa.gov.hu/idopontfoglalas/pages/idopontfoglalas.aspx

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

A születés hazai anyakönyvezése előfeltétele annak, hogy a magyar állampolgár magyar útlevelet kérelmezhessen.

Lehetőség van a hazai anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg  útlevélkérelmet is benyújtani. Ez esetben kérjük, hogy időpontfoglaláskor ’’Anyakönyvezés és útlevél’’ ügytipust válasszák.

Mit hozzon magával?

  1. Magyar állampolgárságot igazoló okirat(ok), melyek a következőek lehetnek:

a) Érvényes, egy évnél nem régebben lejárt útlevél

b) Érvényes magyar személyazonosító igazolvány

c) 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat (lejárat nélkül)

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség. A kérelem benyújtható a hazai anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg.

 A nem magyar állampolgárságú szülő külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával).

        2. Kérelemnyomtatvány

        3. Adatlap Nyílvántartásbavételhez

Az anyakönyvezési kérelmének benyújtásakor lehetőség van Magyarországon élő magyar állampolgárként vagy Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vetetni a gyermeket. FONTOS!! Kiskorú anyakönyvezése esetén amennyiben a szülők nem szüntették meg magyarországi lakóhelyüket, tehát rendelkeznek magyarországi lakcímmel, úgy a gyermeket kizárólag Magyarországon élő magyar állampolgárként tudják nyilvántartásba venni. Amennyiben külföldi címmel rendelkeznek a szülők, úgy pedig Magyarországon élő magyar állampolgárként nem lehetséges a gyermeket nyilvántartásba vetetni.

     4. Az anyakönyvezendő személy eredeti születési anyakönyvi kivonata

A kanadai, Ontario tartományban történt születés esetén az úgynevezett „Long form Birth Certificate”, hivatalos nevén: „Certified Copy of Statement of Live Birth” kivonatot kell beszerezni.

Az okirat beszerezhető személyesen a Service Ontario irodájában vagy elektronikusan a következő honlapcimen: www.servicecanada.gc.ca   

Manitoba tartományban történt születés esetén a „Manitoba Birth Certificate”, Saskatchewan tartományban történt születés esetén „Registration of Live Birth”.

A kanadai születési anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítást csatolni, illetve az okiratok felülhitelesítésére sincs szükség.

 A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, a birtokában lévő első eredeti okmányt hozza magával. Ez esetben is be kell nyújtani azt, de kérheti, hogy az eljárás végén azt visszakaphassa. Ekkor a birtokában lévő okiratról hiteles másolatot készítünk és az eljárás végén a hiteles másolat kerül irattárba Magyarországon, az eredetit pedig visszaküldik. A hiteles másolat készítésének díja a ’’Konzuli dijak’’ menüpontban megtalálható.

     5. A szülök házassági anyakönyvi kivonata

a) Magyarországon kötött házasság esetén az anyakönyvi kivonat fénymásolatát

b) Külföldön kötött, de Magyarországon anyakönyvezett házasság esetén a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát

c) Külföldön kötött, de Magyarországon még nem anyakönyvezett házasságot  előbb Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A házasság hazai anyakönyvezésére irányuló eljárásról az alábbi menüpontban olvashat: 

Házasság hazai anyakönyvezése

d) Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, úgy szükséges teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni. Az eljárásról az  alábbi menüpontban olvashat:

Apai elismerő nyilatkozat

Felhívjuk a figyelmet, hogy a teljes hatályú elismerő nyilatkozat kizárólag személyesen tehető meg.

     e) Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság nem a gyermek apai elismerésén alapul, az apaságot megállapító bírósági ítéletet. A kanadai bíróság ez esetben kiad úgynevezett „Court Order”-t, ebből az okiratból állapítható meg az anyakönyvezendő gyermek apjának személye. Figyelem!! az ítélet magyar fordítása is szükséges.

További tudnivalók:

  1. Magyar állampolgár legfeljebb két utónevet viselhet. Ha a külföldi okiratban kettőnél több utónév szerepel, a szülőknek közös írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy gyermekük melyik két utónevét jegyezzék be Magyarországon.
  2. Ha a külföldi születési anyakönyvi kivonat születés helyeként csak megyét (county) jelöl meg, a szülőknek közös írásos nyilatkozatot kell tenniük a születés pontos helyéről (városáról).

       3. A külföldön született magyar állampolgár szülei, közös nyilatkozatban kérhetik a gyermek utónevének bejegyzését az eredeti okirat szerint, vagy a magyar írásmódnak megfelelően.

A születés hazai anyakönyvezése illetékmentes.

Nyomtatványok:

Kérelemnyomtatvány születés hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyílvántartásba vételhez