Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Tájékoztatjuk, hogy az állampolgársági eljárások illetékmentesek (az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem kivételével).

Konzuli díjak:

Minden kérelemmel kapcsolatos díjat személyesen, bankkártyával fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. Az ügyintézés során a felnőttkorú és a 14. életévüket betöltött kérelmezőknek személyazonosságukat igazolniuk kell, ezért kérjük, hogy érvényes személyazonosító okmányt (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) hozzanak magukkal.

Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet. A személyes megjelenés azonban a 6. életévüket betöltött kiskorúak számára is kötelező! Minden kérelmezőtől biometrikus adatvételezésre van szükség a hivatalból kiállított magyar elektronikus személyi igazolvány elkészítéséhez. Ez felnőttkorú és a 12. életévüket betöltött (vagy a kérelembenyújtás évében betöltő) személyeknél a gyakorlatban ujjlenyomat és aláírásminta vételét, valamint fényképkészítést jelent, a 6 -12 év  közötti kérelmezők esetén fényképkészítést és ujjlenyomat vételét, a 6 év alatti személyeknél kizárólag fényképkészítést jelent.

Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia.

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és/vagy amennyiben rendelkezésre áll a magyarországi tartózkodást igazoló EGT regisztrációs kártyájukat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.

A magyar állampolgárság megszerzésének feltételei egyszerűsített honosítási eljárás keretében:

 • A kérelmező vagy valamely felmenője magyar állampolgár volt, vagy
 • legalább tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
 • legalább öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született.
 • A magyar nyelvet érti és beszéli.
 • A magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
 • A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Szükséges dokumentumok: 

 • Kitöltött honosítási kérelemnyomtatvány (házastársak, valamint szülők és kiskorú gyermekeik / cselekvőképtelen nagykorú gyermekeik együttesen terjeszthetnek elő kérelmet 1 db közös nyomtatványon)
 • Minden kérelmezőnek kötelező megjelennie a kérelem beadásakor. A kérelmet átvevő készít fényképet és vesz ujjnyomatot a kérelmezőtől.
 • Születés és házasságkötés hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap (születés, házasság) 
 • A kérelmező saját, eredeti születési / házassági anyakönyvi kivonata, szükség esetén hivatalos fordítással ellátva; elvált személyek esetén bontóítélet fordítással ellátva, özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata fordítással ellátva. 
 • Igazolás magyar állampolgár felmenőről, ha a kérelmező soha nem volt magyar állampolgár. Felmenői igazolás lehet: születési anyakönyvi kivonat, katonakönyv, cselédkönyv, iskolai bizonyítvány, egyházi igazolás, munkakönyv – melyekből egyértelműen megállapítható a felmenő születési helye és ideje. Ha ezen dokumentum idegen nyelvű, arról is hiteles fordítást kell készíttetni.

Figyelem! Minden eredeti okiratot be kell mutatni a kérelembeadáskor.

A kérelem elbírálásának ideje körülbelül 6-12 hónap. A kérelem elfogadása esetén a köztársasági elnök honosítási okiratot állít ki. Az okirat megküldésre kerül ahhoz a külképviselethez / magyarországi polgármesteri hivatalhoz, amelyet az ügyfél a honosítási kérelemben az állampolgársági eskü helyszíneként megjelölt. Az eskühelyszín megváltoztatására legfeljebb egy alkalommal van lehetőség. A honosítási okirat külképviseletre érkezését követően értesítjük ügyfeleinket és időpontot biztosítunk az eskütételre, ugyanis a magyar állampolgárság megszerzéséhez a honosított személyeknek állampolgársági esküt is kell tenniük.

Az állampolgárságról szóló törvény szerint az esküt a felhívástól számított egy éven belül kell letenni. Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül, a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti, így a kérelmező nem szerzi meg a magyar állampolgárságot. 

 

 

 Az eljárás részleteiről bővebben ezen a webcímen olvashatnak, illetve bővebben tájékozódhat még az Ottawai Nagykövetség honlapján is, melyet ezen a linken ér el.

Szükséges formanyomtatványok:

Honosítási/visszahonosítási kérelemnyomtatvány 

Születés hazai anyakönyvezése adatlap EHON kérelemhez

Házasság hazai anyakönyvezése adatlap EHON kérelemhez