Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Az állampolgársági eljárások illetékmentesek (az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem kivételével).

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" vagy "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.

 

Annak érdekében, hogy eldönthesse, hogy ez az ön részére a megfelelő eljárás, kérjük hogy olvassa el az „Állampolgársági ügyek” menüpontban leírtakat.

 

Ügyintézés

Kérjük, hogy az ügyintézéshez a későbbiekben felsorolt okmányokon túl hozza magával az előre kitöltött „Állampolgárság igazolása iránti kérelmet”, melyet a honlapunk Konzuli ügyintézés, Letölthető nyomtatványok menüpontban, valamint e tájékoztatónk végén talál meg.

A kérelem nyomtatványon első lépésként alá kell húznia, hogy kér-e állampolgársági bizonyítványt vagy nem. Tájékoztatjuk, hogy az állampolgársági vizsgálat díjmentes, ugyanakkor az Állampolgársági bizonyítványért díjat kell fizetni, mely összeg megtalálható a „Konzuli díjak” menüpontban.

Felhívjuk figyelmét, hogy Állampolgársági Bizonyítvány kérésére általában nincs szükség, mivel az eljárás eredményeképpen személyi adatait rögzítik a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, ami az ahhoz hozzáférő magyar hatóságok eljárásában (pl. útlevél igénylésekor) bizonyítja a magyar állampolgárságot.

Milyen okmányokat hozzon magával?

Kérjük, hogy lehetőség szerint az alábbiakban felsorolt okmányokat eredetben is hozzák magukkal.

 1. Ha Ön vagy szülője legalább egyszer rendelkezett magyar útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal, vagy Ön, illetve legalább egyik szülője Magyarország mai területén született, vagy Ön vagy szülője rendelkezett már magyar Állampolgársági Bizonyítvánnyal, akkor:
 • Magyar születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát 
 • Saját, illetve szülei útlevelének, személyi igazolványának másolatát,amennyiben renndelkezik azzal
 • A családi állapotot igazoló magyar okiratok fénymásolatát. Ezek lehetnek: házasság(ok), válás(ok), házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Szülei házassági anyakönyvi kivonata

 

Amennyiben a fenti családi állapot változásra külföldön, azaz NEM Magyarországon történt (például Kanadában kötött házasságot vagy Kanadában vált el) akkor hazai anyakönyvezési kérelmet is be kell nyújtani, melyhez hozza magával az előzetesen kinyomtatott és kitöltött kérelem nyomtatványt, melyet megtalál e tájékoztatónk végén, illetve letölthető az a Konzuli ügyintézés, ’’Letölthető formanyomtatványok’’ menüpontból. A hazai anyakönyvezési eljárásról bővebben az ''Anyakönyvezés'' menüpontban tud.

Hitelesítés és fordítás nem kell a Kanadában kiállított anyakönyvi okiratokra. Amennyiben NEM Kanadában kiállított okirattal rendelkezik (pl. házasságát Európában, Kubában kötötte), úgy az okirattal kapcsolatosan előzetesen egyeztessen a főkonzulátussal annak elfogadhatóságáról, azaz hogy ezekre az okiratokra kell e forditás vagy hitelesités.

 

  2. Ha még soha nem volt magyar útlevele vagy személyi igazolványa, akkor:

 • Saját születési anyakönyvi kivonata
 • Házassági anyakönyvi kivonata(i) eredetben.
 • Válás esetén: a bontó ítélet(ek). Több házasság, illetve válás esetén a legutolsó házasságot megelőző válás bontó ítéletét csatolni kell!
 • Szülei házassági anyakönyvi kivonatát
 • Szülei születési anyakönyvi kivonatát
 • Ha a szüleinek sem volt soha magyar okmányuk, úgy az ő szüleik (azaz az Ön nagyszüleinek) születési és házassági anyakönyvi kivonatát
 • Szülők/nagyszülők utolsó magyarországi lakóhelyének címe, időpontja

Tisztelt Ügyfeleink, szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a közelmúltban történt jogszabályváltozásra tekintettel a jövőben azon kanadai anyakönyvi kivonatotokat, amelyek folyóírással kerültek kiállításra vagy javítást/megjegyzést tartalmaznak hiteles magyar nyelvű fordítással szükséges ellátni.

A vonatkozó jogszabály alapján hiteles fordításként a - konzuli fordításon túl - az alábbi személyek / cég által készített fordítás fogadható el.

S. Martin Gaudi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5542/

Gábor Klausz: https://atio.on.ca/paupress/profile/7081/      

Zita Szilagyi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5174/         

Hiteles magyar nyelvű fordítást kérhet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő irodától.

Az iroda honlapján online ajánlat kérésre is van lehetőség az alábbi linken: https://www.offi.hu/kalkulator/ajanlatkeres    

Fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a fordítás hiánya hiánypótlást, végső soron pedig az eljárás megszüntetését vonja maga után.

Hogyan tudom beszerezni az okiratokat?

Amennyiben a szülők vagy nagyszülők Magyarországon születtek, illetve Magyarországon kötöttek házasságot, úgy az eljárást lefolytató hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala) azt/azokat hivatalból beszerzi, így azok csatolására a kérelem benyújtásakor nincs szükség. Ez esetben fontos az adatok pontos megadása a kérelem nyomtatványon, ennek hiányában Budapest Főváros Kormányhivatala nem tudja beszerezni a kérelme elbírálásához szükséges okiratokat.

Édesanyára vagy édesapára hivatkozva kérhetem a magyar állampolgárság megállapítását?

Amennyiben Ön 1957. október 1-je előtt született:

Főszabály szerint az édesapja után örökölhette a magyar állampolgárságot, tehát édesanyja után nem. Abban az esetben ha szülei nem voltak házasok az édesanya után is örökölhette a magyar állampolgárságot.

Amennyiben Ön 1957. október 1-je után született:

Apja és anyja után is örökölte a magyar állampolgárságot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során a hatóság azt vizsgálja, hogy az Ön, illetve felmenője (szülő, nagyszülő) magyar állampolgársága nem szakadt meg,azaz azt nem vesztette el.

Milyen esetekben szakadhatott meg a felmenőim magyar állampolgársága?

Magyarország elhagyása időpontjának jelentősége:

Azok, akik 1929. szeptember 1-je előtt hagyták el az országot, esetükben szóba jöhet, hogy elveszítették a magyar állampolgárságukat. Tíz évi külföldi tartózkodással lehetett elveszíteni a magyar állampolgárságot. A tíz éves időtartam számítása a magyar útlevél érvényességének lejáratakor kezdődött.Távollét kizárása igazolható például a kanadai hatóságoktól beszerezhető behajózási nyilvántartásból igazolás, melyből kiderül, hogy a felmenője mikor lépett Kanada területére.

 

Szűkséges nyomtatványok:

Állampolgárság megállapítására irányuló kérelem

Kérelemnyomtatvány házasság hazai anyakönyvezéséhez

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár házasság nyilvántartásba vételére 

Kérelemnyomtatvány születés hazai anyakönyvezéséhez

Kérelem külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételére 

Kérelemnyomtatvány válás anyakönyvezéséhez