Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

http://ifr.mfa.gov.hu/idopontfoglalas/pages/idopontfoglalas.aspx

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

Milyen esetekben szerezhető meg, illetve szerezhető vissza magyar állampolgárság nyilatkozattétellel?

 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti vissza magyar állampolgárságát az, aki állampolgárságát az alábbi esetek egyikével veszítette el:
 1. állampolgárságától az 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján megfosztották;
 2. 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. között a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátották;
 3. Németországba áttelepülésre kötelezett személy volt;
 • Lakóhelyétől függetlenül szerezheti meg magyar állampolgárságot az, aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá a korabeli szabályozás értelmében;
 • hontalan személy nyilatkozattal szerezhet magyar állampolgárságot, ha Magyarországon élő külföldi állampolgár szülőktől Magyarországon született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát, feltéve, hogy születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek. A nyilatkozatot a kérelmező 19. életévének betöltéséig teheti meg, ha a kérelem benyújtása előtt legalább öt éven át Magyarországon lakott. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn és a kérelmező hontalan, akkor a magyar állampolgárságot honosítási eljárás keretében kedvezményesen szerezheti meg.

KÉRELEMBENYÚJTÁS:

Kizárólag személyesen, előzetes időpontfoglalást követően. 14 éven aluli gyermek megjelenésére nincs szükség. A 14 éven felüli gyermeknek alá kell írnia a kérelmet, így megjelenésére szükség van a kérelem benyújtásához.

Milyen okiratokat hozzon magával?

 • Születési anyakönyvi kivonatot;
 • Családi állapotot igazoló okmányt; (házassági anyakönyvi kivonat, házasság felbontását igazoló okirat, özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivon)
 • A születési anyakönyvi kivonatot és a családi állapotot igazoló okmányokat eredetben kell csatolni. Idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással és nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell mellékelni.

 • Az elbocsátottak esetében a lehetőségekhez képest az eredeti elbocsátási okiratot;
 • A BÁH felhívására a hontalan személy a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére szolgáló okiratot;
 • 1957. október 1-je előtt magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától született személy esetén szülei házassági és anyja születési anyakönyvi kivonatát.
 • A kérelemhez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot, valamint, amennyiben a kérelmező Magyarországon létesítene lakóhelyet, a polgárok személyiadat- és lakcím-nyilvántartásába történő felvételhez szükséges adatlapot.

  .

Szükséges formanyomtatványok

Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat

Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat 1957.október 1-je előtt születettek részére

Magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat Hontalan személyek részére