Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" vagy  "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján a magyar állampolgárnak a külföldön történt (nem Magyarországon) születését, házasságkötését, halálesetét hazailag anyakönyveztetni kell. 

A kérelem benyújtható az elhunyt képviseletében személyesen, vagy postai úton. Postai benyújtás esetén az aláírását nem szükséges közjegyzővel hitelesíttetni. 

Milyen iratok benyújtására van szükség?

   1. Magyar állampolgárságot igazoló okirat(ok). Ezek lehetnek:

Érvényes, egy évnél nem régebben lejárt útlevél

Érvényes magyar személyazonosító igazolvány

3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat (lejárat nélkül)

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikét sem tudja bemutatni a haláleset anyakönyvezését kérő kérelmező, úgy a hazai anyakönyvezéskor szükséges az elhunyt magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálat fennállásának vizsgálata.

2.  Kérelemnyomtatvány

3.  A külföldi, eredeti halotti anyakönyvi kivonatot. Nem fogadható el a temetkezési vállalkozás által kiállított halotti bizonyítvány "proof of death".

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

A Kanadában gyakorta kiállított anyakönyvi kivonatok nem tartalmazzák azokat az alapvető adatokat, melyek egy magyar anyakönyvezési eljáráshoz szükségesek.  Kanadában az anyakönyvi kivonatok elfogadhatósága tartományonként változik.  Ezzel kapcsolatos tájékoztatót kérjük olvassa el az Ottawai Nagykövetség honlapján, az alábbi linken:

Külföldi anyakönyvi kivonatokra vonatkozó tájékoztatás

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, a birtokában lévő első eredeti okmányt hozza magával. Ez esetben is be kell nyújtani azt, de kérheti, hogy az eljárás végén azt visszakaphassa. Ekkor a birtokában lévő okiratról hiteles másolatot készítünk és az eljárás végén a hiteles másolat kerül irattárba Magyarországon, az eredetit pedig visszaküldik. A hiteles másolat készítésének díja a „Konzuli díjak” menüpontban megtalálható.

Tisztelt Ügyfeleink, szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a közelmúltban történt jogszabályváltozásra tekintettel a jövőben azon kanadai anyakönyvi kivonatotokat, amelyek folyóírással kerültek kiállításra vagy javítást/megjegyzést tartalmaznak hiteles magyar nyelvű fordítással szükséges ellátni.

A vonatkozó jogszabály alapján hiteles fordításként a - konzuli fordításon túl - az alábbi személyek / cég által készített fordítás fogadható el.

S. Martin Gaudi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5542/

Gábor Klausz: https://atio.on.ca/paupress/profile/7081/      

Zita Szilagyi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5174/         

Hiteles magyar nyelvű fordítást kérhet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő irodától.

Az iroda honlapján online ajánlat kérésre is van lehetőség az alábbi linken: https://www.offi.hu/kalkulator/ajanlatkeres    

Fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a fordítás hiánya hiánypótlást, végső soron pedig az eljárás megszüntetését vonja maga után.

4. Az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatát fénymásolatban.

5. Az elhunyt családi állapotának igazolására a magyar házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatát, vagy a bontóítélet fénymásolatát, vagy házastársa halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát.

A halál hazai anyakönyvezése eljárás dijmentes.

Kérelemnyomtatvány halál hazai anyakönyvezéséhez