Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén  "Consulate General of Hungary" vagy "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján a magyar állampolgárnak a külföldön történt (nem Magyarországon) születését, házasságkötését, halálesetét hazailag anyakönyveztetni kell. 

Lehetőség van a hazai anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg  útlevélkérelmet is benyújtani. Ez esetben kérjük, hogy az ’’Anyakönyvezés és útlevél’’ ügytipust válasszák időpontfoglaláskor.

 

Kérjük, hogy mindkét fél jelenjen meg a házasság hazai anyakönyvezési kérelem benyújtásakor.

Mit hozzon magával?

  1.  Állampolgárságot igazoló okirat(ok):

a) a magyar állampolgárságú házastárs esetében ezek az okiratok lehetnek:

         érvényes, egy évnél nem régebben lejárt útlevél

         érvényes magyar személyazonosító igazolvány

        3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat (lejárat nélkül)

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

    b)  A nem magyar állampolgárságú kérelmező külföldi állampolgárságát is igazolni kell.(példáúl útlevél)

 

2. Adatlap

Amennyiben a külföldi okirat tartalmazza a felek házassági nevét, ezt kell az adatlapon feltüntetni. Egyéb esetben a magyar állampolgárságú fél a házasságkötés időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelő névviselési forma közül választhat.

 Ha a házastársak különböző nevet viselnek a házasságban, akkor a gyermek családi neve az apa vagy az anya, illetve mindkettőjük családi neve lehet, a szülők házassági névviselésétől függően. A gyermek családi nevében a szülőknek együtt kell megállapodniuk, a megállapodás legkésőbb az első gyermek születéséig módosítható.

Lakóhelyeként a házasságkötéskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

3. A külföldi, eredeti házassági anyakönyvi kivonat

A házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a felek személyi adatait! Olyan házassági anyakönyvi kivonatot nem fogadható el, amely csak a felek nevét tartalmazza, de egyéb személy azonosításra alkalmas adatot (pl. születési hely és idő, anyja neve) nem tartalmaz!

A kanadai, Ontario tartományban történt házasságkötés esetén az úgynevezett „Long form Merriage Certificate” kivonatot kell beszerezni.

Az okirat beszerezhető személyesen a Service Ontario irodájában vagy elektronikusan a következő honlapcimen: www.servicecanada.gc.ca

Amennyiben nem Ontario tartományban kötött házasságot, úgy kérjük, hogy olvassa el az Ottawai Nagykövetség erre vonatkozó tájékoztatóját az alábbi linken:

Külföldi anyakönyvi kivonatokra vonatkozó tájékoztatás

A külföldi eredeti okiratot Magyarországon irattárba helyezik és helyette állítják ki és küldik meg a magyar anyakönyvi kivonatot.

Amennyiben valamilyen oknál fogva nem tud új kivonatot beszerezni, a birtokában lévő első eredeti okmányt hozza magával. Ez esetben is be kell nyújtani azt, de kérheti, hogy az eljárás végén azt visszakaphassa. Ekkor a birtokában lévő okiratról hiteles másolatot készítünk és az eljárás végén a hiteles másolat kerül irattárba Magyarországon, az eredetit pedig visszaküldik. A hiteles másolat készítésének díja a „Konzuli díjak” menüpontban megtalálható.

Tisztelt Ügyfeleink, szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a közelmúltban történt jogszabályváltozásra tekintettel a jövőben azon kanadai anyakönyvi kivonatotokat, amelyek folyóírással kerültek kiállításra vagy javítást/megjegyzést tartalmaznak hiteles magyar nyelvű fordítással szükséges ellátni.

A vonatkozó jogszabály alapján hiteles fordításként a - konzuli fordításon túl - az alábbi személyek / cég által készített fordítás fogadható el.

S. Martin Gaudi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5542/

Gábor Klausz: https://atio.on.ca/paupress/profile/7081/      

Zita Szilagyi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5174/         

Hiteles magyar nyelvű fordítást kérhet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő irodától.

Az iroda honlapján online ajánlat kérésre is van lehetőség az alábbi linken: https://www.offi.hu/kalkulator/ajanlatkeres    

Fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a fordítás hiánya hiánypótlást, végső soron pedig az eljárás megszüntetését vonja maga után.

Korábbi házasság esetén:

Ha az egyik vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:

- magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítéletet vagy azt a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amelynek "megjegyzések" rovatában a házasság felbontása be van jegyezve (vagy ezek másolatát),

- külföldi bíróság ítélete bontotta fel, akkor

a) a magyar állampolgár házastárs esetében szükséges a külföldi bontóítélet (válás) magyarországi anyakönyvezése, Adatlap válás hazai anyakönyvezéséhez kitöltésével és a benne meghatározott mellékletek csatolásával,

b) a nem magyar állampolgár házastárs esetén: a kérelem benyújtásakor a jogerős külföldi bírói ítéletet és annak magyar fordítását nem szükséges bemutatni, azonban az anyakönyvezést végző magyar hatóság a későbbiekben bekérheti azokat.

- a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát,

- a korábbi házastárs külföldön bekövetkezett, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor:

a) ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni az "Adatlap magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezéséhez" kitöltésével és a benne megjelölt mellékletek csatolásával,

b) ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonatot és annak magyar fordítását

 

4. Adatlap Nyilvántartásbavételhez (Amennyiben nem szerepel a nyílvántartásban)

A házasság anyakönyvezési kérelmének benyújtásakor lehetőség van Magyarországon élő magyar állampolgárként vagy Külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vetetni magát. 

Nyomtatványok:

Kérelemnyomtatvány házasság hazai anyakönyvezéséhez

 

Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT)

2009. július 1. napját követően külföldön létesített BÉT esetén lehetséges a hazai anyakönyvezés. 

A házasságkötés anyakönyvezésénél felsorolt dokumentumok csatolása szükséges, ugyanakkor kérjük, hogy a kérelem benyújtásának szándéka esetén előzetesen érdeklődjön a külképviseleten az élettársi kapcsolatát igazoló külföldi dokumentuma hazai elfogadhatóságáról.

Felhívjuk figyelmét, hogy az azonos nemű felek által külföldön kötött házasságot Magyarországon nem lehet anyakönyveztetni, bejegyzett élettársi kapcsolatként sem. 

Adatlap Külföldön létesített Bejegyzett Élettársi kapcsolat Magyarországi anyakönyvezéséhez.