Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" vagy "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

Ebben a menüpontban találja a magánútlevél kérelem benyújtásának általános, kiskorúak útlevélkérelmére vonatkozó speciális, illetve az elveszett, ellopott útlevelek helyett új útlevél kérelmezésére vonatkozó szabályokat.

A konzulátuson sürgősségi eljárás nincs.

FIGYELEM! Amennyiben még nem volt magyar útlevele, vagy személyi igazolványa, úgy előbb állampolgársági bizonyítványt kell beszereznie! Erről az eljárásról a "Magyar állampolgárság megállapítása" menüpontban tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy magánútlevél kérelmezésekor kétféle ügytípus közül választhat az elektronikus időpontfoglaló rendszerben:

A) Magánútlevél vagy

B) Útlevél és Anyakönyvezés

 

Melyik ügytípust válassza?

 

A) Magánútlevél ügytípus:

Ezt az ügytípust kell választani, amennyiben rendelkezik érvényes magyar állampolgárságot igazoló okirattal (a magyar állampolgárságot igazoló okiratok felsorolását a később leírtakban találja) ÉS nincs olyan külföldi anyakönyvi esemény, amelyet anyakönyveztetni kell magyar hatóság által.(Például: Kanadában kötött házasságot és azt Magyarországon még nem anyakönyveztette, azaz nem rendelkezik magyar házassági anyakönyvi kivonattal)

B) Útlevél és Anyakönyvezés (házasság, válás, születés) 

Ezt az ügytípust kell választani amennyiben rendelkezik érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirattal (a magyar állampolgárságot igazoló okiratok felsorolását a később leírtakban találja) ÉS családi állapotában változás következett be (pl. megházasodott, elvált). Hatályos jogszabályoknak megfelelően az útlevélkérelmével egyidejűleg az eseményt Magyarországon anyakönyveztetni köteles, annak hiányában útlevél kérelmének befogadására nincs lehetőség.

 

 Az útlevélkérelem benyújtásakor különböző szabályok vonatkoznak a nagykorúakra  (18 év felettiekre) illetve a kiskorúakra (18 év alattiak), ennek megfelelően alább találja a szükséges információkat.

 

Mit vigyek magammal a kérelem benyújtásakor?

 

18 év felettiek útlevélkérelme:

1. Magyar állampolgárságot igazoló okirat

Az alábbi iratok fogadhatóak el magyar állampolgárság igazolására:
- érvényes személyi igazolvány, vagy
- legfeljebb egy éve lejárt útlevél, vagy
- érvényes állampolgársági bizonyítvány (3 évnél nem régebben kiállított), vagy
- honosítási okirat (időkorlát nélkül)

Amennyiben a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a fent felsorolt iratok egyikével sem és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer nem igazolja a magyar állampolgárságát (ennek ellenőrzése a kérelem benyújtásakor történik), de már rendelkezett magyar útlevéllel csak az egy évnél régebben járt le, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatniAz eljáráshoz szükséges formanyomtatványt helyben biztosítjuk.

Kérjük, hogy amennyiben bármikor rendelkezett magyar útlevéllel, de annak érvényessége évekkel korábban lejárt, azt mindenképpen hozza magával! 

 

2. Lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll)

3. Érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány hiányában a személyazonosság és személyes adatok igazolásához:

-1 éven belül lejárt magyar személyazonosító igazolvány vagy 

- érvényes magyar vezetői engedély vagy 

- fényképes, érvényes, személyazonosításra alkalmas, hatóság által kibocsátott igazolvány, amely a jelenlegi nevét tartalmazza (például kanadai vezetői engedély, külföldi ID, útlevél).

4. Ha az útlevelet más névre igénylimint a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa kiállításra került, akkor a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat);

 

5. Konzuli díj (a díjak pontos összegét a „Konzuli díjak” menüpontban találja)

 

18 év alattiak útlevélkérelme:

 

Főszabály szerint a kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Mindkét szülőnek érvényes okmánnyal kell rendelkeznie, amely magyar állampolgár szülő esetében csak személyi igazolvány vagy útlevél lehet.

 

Mikor elegendő csak az egyik szülő jelenléte?

 

  1. Ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja:

Ezt a tényt okirattal kell igazolni, például jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata.

 

    2. Az útlevélkérelmet benyújtó szülő rendelkezik a másik szülő hozzájárulásával:

 

Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja.

 

Megfelel továbbá ha a magánútlevél kérelem benyújtásakor az egyik szülő rendelkezik a megjelenni nem tudó szülő által kiállított hozzájáruló nyilatkozatával melyet tiszteletbeli konzul, vagy a főkonzulátus által ismert közjegyző hitelesített (Figyelem, ilyen esetben az okirat diplomáciai felülhitelesítésére is szükség van!) vagy a másik szülő két tanú előtt aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezik. A szülői nyilatkozatot letöltheti innen: Szülői hozzájáruló nyilatkozat, valamint a honlap ''Letölthető nyomtatványok'' menüpontjából is.

 

Benyújtandó okiratok:

  1. a gyermek érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okirata, amennyiben rendelkezik azzal
  2. a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;

 Amennyiben a gyermek magyarországi anyakönyvezésére még nem került sor, úgy az útlevélkérelemhez a születés anyakönyvezésének eljárása kapcsolódik. Az eljárás lefolytatását követően lesz a gyermeknek anyakönyvi kivonata. A születés hazai anyakönyvezésével kapcsolatosan kérjük mindenképpen olvassa el honlapunk „Születés anyakönyvezése” menüpontban foglaltakat, illetve töltse le a szükséges nyomtatványokat.

Figyelem! Amennyiben a gyermek születésének magyarországi anyakönyvezése szükséges az útlevélkérelem benyújtásához (mert a gyermek nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal) ÉS szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre lehet kezdeményezni.
 

3. mindkét szülő érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, a magyar állampolgárságú szülő esetében érvényes magyar személyi igazolvány vagy útlevél

4. 1 db színes igazolványkép 3 éven aluli gyermekek esetében

5. Konzuli díj 


 

12 éven aluliak útlevélkérelme:

Ez esetben is szükséges a törvényes képvsielő(k) személyes jelenléte, és mindkét szülő hozzájárulása az útlevél igényléséhez, azonban a gyermek jelenléte nem szükséges (ez esetben 1 darab friss igazolványképre szükség van a gyermekről). A vonatkozó szabályokat olvassa el a jelen tájékoztató „Szülői hozzájárulás” pontjában.

 

Speciális szabály 6 éven aluli gyermeke útlevélkérelmére nézve

Amennyiben a gyermek külföldön született és születése még nem került a magyar anyakönyvvezető által anyakönyvezésre és a gyermek még nem töltötte be a 6. életévét és az útlevél kérelmet a születés anyakönyvezésével egyidejűleg ( adott esetben együtt a házasság anyakönyvezésével vagy az apai elismerő nyilatkozattal) adják be, úgy az útlevél a rendes eljárási idő alatt legyártásra kerül a születés magyarországi anyakönyvezésétől függetlenül.

Ha a gyermek útlevél kérelmének benyújtására a születés anyakönyvezési kérelmével egyidejűleg kerül sor, úgy kérjük, hogy töltsék ki a "Nyilatkozat hat éven aluli gyermekek útlevélkérelméhez" dokumentumot is

Szükséges nyomtatványok:

Szülői hozzájáruló nyilatkozat kiskorú magánútlevél kérelmezéséhez

Nyilatkozat 6 éven aluli gyermek útlevélkérelméhez

Nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról