Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" vagy  "Embassy of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. A külföldön megszületett gyermek hazai anyakönyvezését is kezdeményezni kell egyidejűleg. Kérjük, hogy olvassa el az ''Születés anyakönyvezése'' menüpontban található tájékoztatónkat, illetve töltse ki az anyakönyvezéshez szükséges nyomtatványokat is.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtehető, a még meg nem született gyermekre nézve is. Ez esetben értelemszerűen nem indul kapcsolódó hazai anyakönyvezési ügy. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, Ehhez előzetes időpontfoglalás szükséges. Időpontot foglalni a honlapunk Kezdő lapjának ''Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez'' menüpontjában tud. 
 


 Az önálló apai elismerő nyilatkozat tételének feltételei:

  • mindkét szülő személyes jelenléte;
  • szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (külföldi állampolgárok esetében mindig útlevél);
  • Kitöltött adatlap. Figyelem! Az adatlapot csak töltsék ki, de ne írják alá, mert arra a konzulátuson személyesen kerül majd sor! Elegendő egy kitöltött példányt magukkal hozni, a további példányok a konzulátuson kerülnek kinyomtatásra.
  • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
  • eljárási díj. Az eljárási díj összegét a honlapunkon a „Konzuli díjak” menüpontban találja
  • ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról.
  • Ha az apai elismerő nyilatkozatot meg nem született gyermekre teszik, akkor hozzák magukkal az anya szakorvosának igazolását a szülés várható időpontjáról

Tisztelt Ügyfeleink, szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a közelmúltban történt jogszabályváltozásra tekintettel a jövőben azon kanadai anyakönyvi kivonatotokat, amelyek folyóírással kerültek kiállításra vagy javítást/megjegyzést tartalmaznak hiteles magyar nyelvű fordítással szükséges ellátni.

A vonatkozó jogszabály alapján hiteles fordításként a - konzuli fordításon túl - az alábbi személyek / cég által készített fordítás fogadható el.

S. Martin Gaudi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5542/

Gábor Klausz: https://atio.on.ca/paupress/profile/7081/      

Zita Szilagyi: https://atio.on.ca/paupress/profile/5174/         

Hiteles magyar nyelvű fordítást kérhet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő irodától.

Az iroda honlapján online ajánlat kérésre is van lehetőség az alábbi linken: https://www.offi.hu/kalkulator/ajanlatkeres    

Fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a fordítás hiánya hiánypótlást, végső soron pedig az eljárás megszüntetését vonja maga után.

Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél;

Milyen esetben nem tehető apai elismerő nyilatkozat?

- Ha az anya a terhessége alatt házasságban élt

- Ha az anya elvált és kevesebb mint 300 nap telt el a gyermek születése és a házasság felbontását kimondó ítélet jogerőre emelkedése óta


Nyomtatványok:

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat születendő gyermekre 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megszületett gyermekre