Elektronikus személyazonosító igazolvány iránti kérelem (E-szig)

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu/home

 

 

Ki igényelhet E-sziget?

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár és kizárólag állandó személyazonosító igazolvány iránti igényt nyújthat be.

Az állandó személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség. Az Eszig érvényességi idehének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges.

 

Kérelembenyújtás

Figyelem! Állandó személyazonosító igazolvány annak a magyar állampolgárnak adható, aki személyazonosságát és a személyes adatait megfelelő okiratokkal igazolja.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség.

Ahhoz, hogy E-sziget igényeljen, további feltétel, hogy szerepeljen a személyiadat- és lakcímnyílvántartásban. (Amennyiben rendelkezik egy piros-fehér-zöld színű plasztik kártyával (LIG kártya), vagy lejárt/érvényes magyar személyi igazolvánnyal Ön szerepel ebben a rendszerben)

 

Mit hozzon magával?

  • Személyazonosító igazolványát, amennyiben rendelkezik azzal. Még érvényes vagy a már lejárt igazolvány is megfelelő
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolványát (LIG kártya, piros-fehér-zöld színű plasztik kártya)

 

Amennyiben érvényes személyazonosító okmánnyal nem rendelkezik , a kérelemhez be kell mutatnia a magyar hatóság által kiállított és a névviselés megállapítására alkalmas születési vagy házassági anyakönyvi kivonatát.

 

  • Érvényes magyar vagy kanadai útlevelét

                                   VAGY

  • Érvényes magyar vagy kanadai vezetői engedélyét

 

Javasoljuk, hogy amennyiben rendelkezik TAJ vagy Adó-kártyával, ezeket az okmányokat is hozza magával.

Az Eszig iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel, illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az Eszig tároló elemére nem kerül rögzítésre a társadalombiztosítási azonosító jel, illetve az adóazonosító jel.

Vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

A kérelmező a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál terjesztheti elő az Eszig kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, illetőleg az Eszig birtokában (két telefonszám rögzítésére van lehetőség).

 

Kiskorúak kérelmére

14 év alatti kiskorú esetén mindkét szülő hozzájárulása szükséges a kérelem beadásához.

Mit hozzanak magukkal?

  • A tájékoztató elején leírtaknak megfelelően meghatározott okmányokat a gyermeke vonatkozásában
  • gyermekük születési anyakönyvi kivonata
  • Saját részükre kiállított, érvényes személyazonosításra alkalmas okmányaikat

 

14-18 év közötti kiskorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyeknek az első személyazonosító igazolványuk igénylésekor – amennyiben nem rendelkeznek még magyar anyakönyvi kivonattal - nyilatkozniuk kell arról, hogy a lakcímkártyán szereplő személyes adataik megegyeznek az anyakönyvbe bejegyzett, illetve a honosítási okiraton található adatokkal.

Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése érdekében a kérelem benyújtásához – amennyiben rendelkezik azzal – hozza magával a korábban kiállított magyar személyazonosító igazolványát és a lakcímkártyáját, a személyazonosság és a személyes adatok megállapítása érdekében pedig magyar útlevelét, vezetői engedélyét, a névviselést igazoló magyar anyakönyvi kivonatát, illetve személyazonosításra alkalmas külföldi okmányát!

 

Az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos általános információt talál a www.eszemelyi.hu oldalon.

 

Figyelem!

Nincsen lehetőség a belföldön beadott kérelmek külképviseleten való kézbesítésére és arra sem, hogy a kérelmezés helyétől eltérő másik külképviseleten kerüljön sor az okmány átvételére.

Az okmányt a konzulnál személyesen lehet átvenni, illetve az ügyfél kérheti a külképviselettől az Eszig postai úton való kézbesítését a külföldi címére.

 

Az Eszig eljárás illeték- és konzuli díjmentes.