Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ügyfeleinket csak előzetes időpont foglalás alapján tudjuk fogadni. Időpontot foglalni az alábbi linken, illetve a honlapunk kezdő oldalán az "Időpontfoglalás konzuli ügyintézéshez" menüpontban tud:

http://ifr.mfa.gov.hu/idopontfoglalas/pages/idopontfoglalas.aspx

Konzuli díjak:

Minden díjat személyesn benyújtott kérelem esetén bankkártyával

- postai úton benyújtott kérelem esetén "Consulate General of Hungary" névre kiállított pénzesutalványon ("money order")

fizetheti be. Készpénzt és csekket nem tudunk elfogadni.


 

A jelenlegi hatályos jogszabályok alapján a magyar állampolgárnak a külföldön történt születését, házasságkötését, halálesetét hazailag anyakönyveztetni kell. 

Milyen iratok benyújtására van szükség?

  1. Magyar állampolgárságot igazoló okirat(ok). Ezek lehetnek:

Érvényes, egy évnél nem régebben lejárt útlevél

Érvényes magyar személyazonosító igazolvány

 3 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat (lejárat nélkül)

 

Amennyiben a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik a kérelmező, úgy a hazai anyakönyvezést megelőzően a magyar állampolgárság fennállásának igazolása céljából, állampolgárság-vizsgálatra van szükség.

  2. Adatlap

Az adatlapon a lakóhelyeként a váláskor meglévő lakóhelyet kell feltüntetni.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező külföldi állampolgárságát is igazolni kell. (pl. útlevelének fénymásolatával).

3.  A házasságot felbontó/érvénytelenné nyilvánító külföldi bíróság jogerős ítéletét. A házasságot felbontó kanadai tartomány legfelsőbb bíróság ''divorce certificate'' vagy ''decree absolute'' , mely konkrét időponttal jelöli meg a házasság felbontásának jogerőssé válását.

4. A magyar házassági anyakönyvi kivonat másolatát. Ha a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor a válás hazai anyakönyvezésekor kérnie kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

5. A magyar állampolgársággal rendelkező házastárs(ak)nak a magyar állampolgárságát igazoló okirat másolatát(érvényes, vagy 1 évnél nem régebben lejárt útlevél, érvényes személyi igazolvány vagy 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány.

6. Külföldi állampolgár házastársa útlevelének adatoldaláról készített fénymásolatot.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a válást követően szeretné újra a születési családi nevét viselni, azt külön kérelmeznie kell. 

Ezt kérheti a "Házassági névviselési forma módosítása" adatlap kitöltésével.

Az eljárás illetékköteles. Az eljárás díját megtalálja a ''Konzuli díjak'' menüpontban

Nyomtatványok:

Adatlap válás hazai anyakönyvezéséhez